آیا ستاره ایرانی از حضور در هلند ناراضی است؟

قیمت فروش آپارتمان در منطقه 3 تهران
دو جمله کوتاه درباره علیرضا جهانبخش نشان از این دارد که او برای ماندن در هلند دو دل شده است.

قیمت فروش آپارتمان در منطقه 3 تهران