وقوع آتش سوزی‌های جدید در سه شهرک صهیونیست نشین

قیمت فروش آپارتمان در منطقه ۲ تهران
ایرنا نوشت: منابع فلسطینی امروز (یک شنبه) از وقوع آتش سوزی جدید در شهرک های صهیونیستی ‘عنتوت’، ‘احراش’ و ‘کریات ملاخی’ خبر دادند.

قیمت فروش آپارتمان در منطقه ۲ تهران