اعتراضات علیه ترامپ در حال افزایش است

قیمت فروش آپارتمان در محدوده پونک
ایرنا نوشت: صحنه تظاهرات معترضان علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا علاوه بر شهرهای بزرگ آمریکا در فضای مجازی نیز به صورت هشتگ های اعتراض و مخالفت، به سرعت در حال گسترش است.

قیمت فروش آپارتمان در محدوده پونک

نصب بیتالک