فیلم | ویدئویی که بازیکن سابق صبا لحظاتی قبل از سقوط هواپیما منتشر کرد

قیمت فروش آپارتمان در محدوده شرق تهران
ویدیویی که فیلیپه ماچادو بازیکن سابق صبای قم لحظاتی قبل از سقوط هواپیمای تیم چاپه‌کوئنسه منتشر کرده است.

قیمت فروش آپارتمان در محدوده شرق تهران