راه اندازی اولین مرکز شبانه روزی نگهداری از کودکان اوتیسم ایران در کهریزک البرز

قیمت فروش آپارتمان اداری بالای 1 میلیارد تومان
ایلنا نوشت: مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز از راه‌انداری اولین مرکز شبانه‌روزی نگهداری از کودکان اوتیسم کشور توسط این موسسه خبر داد.

قیمت فروش آپارتمان اداری بالای 1 میلیارد تومان