فاجعه در صحنه فیلمبرداری / بی‌احتیاطی جان دو نفر را گرفت

قیمت طلا افزایش یافت
دو بدلکار هندی به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی در دریاچه مخزن یک سد غرق شدند.

قیمت طلا افزایش یافت

دانلود ایمو برای گوشی