نامه محرمانه کی‌روش، پاسخ قاطع به جوسازی رسانه‌های خارجی

قیمت دلار و نفت افزایش یافت
این روزها صحبت درباره آینده کارلوس کی‌روش زیاد است.

قیمت دلار و نفت افزایش یافت