استقبال رسمی رییس جمهوری قرقیزستان از روحانی

قیمت خودروهای واردتی 100 تا 600 میلیونی
رییس‌جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب به وقت محلی به دعوت رسمی رییس جمهوری قزقیزستان وارد بیشکک پایتخت این کشور شد و در فرودگاه مورد استقبال رسمی «الماس بیگ آتامبایف» رییس جمهوری قرقیزستان قرار گرفت.

قیمت خودروهای واردتی 100 تا 600 میلیونی