شهرک صنعتی شماره ۲ ایلام با حفظ جنگل طراحی و اجرا می‌شود

قیمت برخی خودرو های وارداتی ۲۰۱۶ در بازار
معاون فنی سازمان شهرک های صنعتی کشور از حفظ درختان محدوده شهرک صنعتی شماره 2 ایلام خبر داد.

قیمت برخی خودرو های وارداتی ۲۰۱۶ در بازار