اطلاعات کالاهای ورودی در گمرک چه تغییری کرد؟

قیمت انواع لکسوس در بازار
اطلاعات کالاهای ورودی قبل از اظهار به گمرک از طریق 870 شرکت کشتیرانی و فورواردری به گمرک ارائه می‌شود.

قیمت انواع لکسوس در بازار