روایت مشاور حقوقی رییس‌جمهور از جلسه ۲۰ساعته روحانی برای تکمیل منشورحقوق شهروندی

قیمت انواع خودرو وارداتی 100 تا 200 میلیون تومانی
مشاور رئیس‌جمهور در امور حقوقی درباره متن نهایی منشور حقوق شهروندی گفت: این متن در حوزه‌های مختلفی همچون حقوق سیاسی تکمیل شده است.

قیمت انواع خودرو وارداتی 100 تا 200 میلیون تومانی