روزانه ۱۰ نفر در صف انتظار پیوند عضو فوت می‌کنند/ رتبه ایران در اهدای کلیه چند است؟

قیمت اتاق در شهر بادگیرها چقدر است؟
ایلنا نوشت: مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایران گفت: متاسفانه هر روز نزدیک به ۱۰ نفر در صف انتظار پیوند عضو فوت می‌کنند.

قیمت اتاق در شهر بادگیرها چقدر است؟