کفاشیان:وزیر ورزش حواسش به فوتبال هست

قیمت آپارتمان در محدوده دهکده المپیک
سایت فدراسیون فوتبال نوشت:کفاشیان می‌گوید میزبانی مسابقات با وجود سختی‌ها و مشکلاتی که دارد،اما باعث رشد و توسعه فوتبال می‌شود.

قیمت آپارتمان در محدوده دهکده المپیک