پاتوقی سینمایی برای فیلمسازان آماتور

قوی‌تر شدن نظارت مجلس بر انتخابات شوراها
سری جدید پاتوق فیلم کوتاه با حضور جدی دفتر تهران و با هدف حمایت از فیلم‌سازان آماتور حوزه فیلم کوتاه آغاز به‌کار می‌کند.

قوی‌تر شدن نظارت مجلس بر انتخابات شوراها

دانلود مستقیم تانگو جدید