تصاویر | پهلو گرفتن ناوگروه نیروی دریایی چین در بندرعباس

قوچان‌نژاد:این صعود خیلی به من چسبید/در تیم کی‌روش نیمکت‌نشینان هم خوشحالند
صبح امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد ناوگروه نیروی دریایی چین در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش پهلو گرفت.

قوچان‌نژاد:این صعود خیلی به من چسبید/در تیم کی‌روش نیمکت‌نشینان هم خوشحالند