اعتراض شهروندان ساکن محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد/ مبنای قانونی طرح کجاست؟

قهرمانی تیم کشتی آزاد جوانان در مسابقات آسیایی
شهروندانی که خانه و کاشانه‌شان در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد قرار گرفته شاکی هستند و می‌گویند چرا باید از سوار شدن به خودرو خود محروم شوند؟

قهرمانی تیم کشتی آزاد جوانان در مسابقات آسیایی