رئیس مجلس به آذربایجان غربی سفر می کند

قهرمانی آذربایجان‌غربی در مسابقات قهرمانی جوانان والیبال کشور
رئیس مجلس شورای اسلامی در سفری ۲روزه به استان آذربایجان غربی سفر خواهد کرد.

قهرمانی آذربایجان‌غربی در مسابقات قهرمانی جوانان والیبال کشور