شهرداری هیچ کاری جهت مناسب سازی معابر شهری برای معلولان نمی‌کند

قلیچدار اوغلو: در روابطمان با ایران، روسیه، سوریه، مصر و عراق در جا زدیم
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن انتقاد از عدم تشکیل جلسات کمیته مناسب سازی معابر شهری در شهرداری تهران، گفت: تاکنون دو نامه به شهردار تهران درباره عدم تشکیل این کمیته ارسال کرده ام اما نتیجه بخش نبوده است.

قلیچدار اوغلو: در روابطمان با ایران، روسیه، سوریه، مصر و عراق در جا زدیم