قصور راه و شهرسازی و تخطی از سرعت مطمئنه؛ ۲ علت سقوط پژو در جاده چالوس

قفل دروازه خسروی را به روی سرزمین عشق بگشایید
رئیس پلیس راه استان البرز قصور راه و شهرسازی و تخطی از سرعت مطمئنه را علل سقوط یک دستگاه پژو ۴۰۵ در دره در محور کرج-چالوس عنوان کرد.

قفل دروازه خسروی را به روی سرزمین عشق بگشایید