نمایشگاه نقاشی قنبری‌ها در گالری «آس»

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سوریه
داوود قنبری‌ها، هنرمند ایرانی مقیم کشور فرانسه، آثار تازه خود را در تهران به نمایش در می‌آورد.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سوریه

دانلود زاپیا برای کامپیوتر