یداللهی، تیرانداز و گودرزی دیباج به جشنواره فرهنگی پیوستند

قطعنامه ضدصهیونیستی شورای امنیت و دستاوردهای آن برای فلسطینی‌ها
افشین یداللهی، سیما تیرانداز و مرتضی گودرزی دیباج سه دبیر تخصصی جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت هستند.

قطعنامه ضدصهیونیستی شورای امنیت و دستاوردهای آن برای فلسطینی‌ها