۱۸ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های «تایمز» / جدول

قطار باری چین در راه تهران است
موسسه آموزش عالی «تایمز» در ویرایش ۲۰۱۸ خود که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، نام ۱۸ موسسه ایرانی را در فهرست مؤسسات برتر دنیا منتشر کرده است.

قطار باری چین در راه تهران است