روزهای سرد و برفی در انتظار اصفهان

قصور راه و شهرسازی و تخطی از سرعت مطمئنه؛ ۲ علت سقوط پژو در جاده چالوس
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، بارش برف و باران در بیشتر نقاط اصفهان پیش بینی شده است.

قصور راه و شهرسازی و تخطی از سرعت مطمئنه؛ ۲ علت سقوط پژو در جاده چالوس