اجرای رزمایش بزرگ امام علی (ع)در ارتفاعات دالاهو با حضور جانشین سپاه کشور

قرآن پاسخ گوی نیازهای بشری در همه دوران ها است
سردار عظیمی عنوان کرد: در این رزمایش مولفه های آمادگی رزم اجرا خواهد شد و مورد ارزیابی ناظران ستاد کل سپاه قرار خواهد گرفت.

قرآن پاسخ گوی نیازهای بشری در همه دوران ها است