ساخت ۴۰۰کیلومتری بزرگراه طی ۵ سال آینده در استان زنجان

قدردانی والدین دانشجوی حادثه‌دیده اصفهانی از فداکاری جوان خرم‌آبادی
اجرای پروژه400 کیلومتری بزرگراه طی 5 سال آینده یکی از اولویت های ماست که از این میزان فقط حدود 100 کیلومتر آن در مسیر زنجان- تبریز اجرا شده است.

قدردانی والدین دانشجوی حادثه‌دیده اصفهانی از فداکاری جوان خرم‌آبادی

دانلود بیتالک