عکس روز نشنال جئوگرافیک | بنای یادبود مبارزات انقلابی ضدژاپنی در کره شمالی

قتل زن توسط شوهرش،پایان زندگی پرمشاجره/قاتل:همسرم همیشه می خواست با دوستانش بیرون باشد
عکس روز نشنال جئوگرافیک بنای یادبود مبارزات انقلابی ضدژاپنی در شهر پیونگیانگ کره شمالی را در حالی نشان می‌دهد که دو مرد مشغول تمیزکاری زمین اطراف این یادبود تاریخی هستند. ابن مجسمه‌ها اهمیت بسیار زیادی برای دولت کره شمالی دارد و عکاسی از آن تنها در صورتی قانونی و مجاز است که تصویر به صورت کامل ثبت شود.

قتل زن توسط شوهرش،پایان زندگی پرمشاجره/قاتل:همسرم همیشه می خواست با دوستانش بیرون باشد