روایت پزشکیان از شکایت برخی نمایندگان از کریمی قدوسی بخاطر انتشار سخنان محرمانه ظریف

قایق حامل یک تیم فوتبال و هوادارانش غرق شد
ایسنا نوشت: مسعود پزشکیان از شکایت نمایندگان از نماینده مردم مشهد به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد.

قایق حامل یک تیم فوتبال و هوادارانش غرق شد