عربستان به قطر گذرگاه هوایی می‌دهد

قاضی ایالت ماساچوست، قانون مهاجرتی ترامپ را لغو کرد
ایرنا نوشت: سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرد که کشورهای محاصره کننده قطر با وجود بستن فضای هوایی خود با قطر، گذرگاه های هوایی اضطراری با دوحه ایجاد می کنند.

قاضی ایالت ماساچوست، قانون مهاجرتی ترامپ را لغو کرد