«سیاست خارجی»؛ محور اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ خواهد شد؟ /پاسخ علی‌اکبر صالحی را بخوانید

قاسمی: وزیر امور خارجه امشب به پاکستان سفر می‌کند
معاون رئیس‌جمهور گفت: مسائل داخلی روی عملکرد و رویکرد خارجی ما انعکاس دارد، رویکرد خارجی ما نیز بر عملکرد داخلی ما انعکاس دارد.

قاسمی: وزیر امور خارجه امشب به پاکستان سفر می‌کند