روزنامه جمهوری اسلامی:افرادی که در روز قدس علیه رئیس جمهور شعار دادند،افراد شناخته شده ای هستند

قاتل زن جوانی که زنده به آتش کشیده شد، از قصاص نجات یافت
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:اگر نظام صدها گام استوار و محکم بسوی ثبات وپیشرفت بردارد،یک اظهار نظر یا موضع نسنجیده مدیران می‌تواند آن را خدشه‌دار سازد.

قاتل زن جوانی که زنده به آتش کشیده شد، از قصاص نجات یافت