علت حذف برنامه رادیویی قالیباف چه بود؟

قاتل زن باردار و برادرش قصاص شد
عصر ایران نوشت: عضو کمیته تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت: درخواست حذف و جایگزین شدن صوت برنامه تلویزیونی در برنامه رادیویی محمدباقر قالیباف از سوی ستاد ایشان بوده است.

قاتل زن باردار و برادرش قصاص شد