پیش بینی 1474 شعبه اخذ رای در هرمزگان/یک میلیون و 166 هزار هرمزگانی واجد شرایط رای دادن هستند

قائم مقام وزیر کشور: وزارت کشور برای اجرای کامل قانون در برگزاری انتخابات تلاش می کند
رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان گفت: برای انتخابات 29 اردیبهشت در هرمزگان هزار و 474 شعبه اخذ رای پیش بینی شده است.

قائم مقام وزیر کشور: وزارت کشور برای اجرای کامل قانون در برگزاری انتخابات تلاش می کند