تدارک «فصل نرگس» برای پیوستن به کمپین اهدای عضو

فیلم | ‎تیزر فیلم سینمایی «گذر موقت»
عوامل فیلم «فصل نرگس» با حضور یکی از اعضای انجمن اهدای عضو، از مخاطبانی که به تماشای این فیلم آمده بودند، برای کارت اهدای عضو ثبت نام کردند.

فیلم | ‎تیزر فیلم سینمایی «گذر موقت»