عکس | داریوش ارجمند ۴۵ سال پیش در کنار دکتر علی شریعتی

فیلم | ۷ شبانه‌روز کار ژاپنی‌ها برای ترمیم گودال ۱۵ متری را در دو دقیقه ببینید
داریوش ارجمند تصویری قدیمی از خودش در کنار دکتر علی شریعتی منتشر کرد.

فیلم | ۷ شبانه‌روز کار ژاپنی‌ها برای ترمیم گودال ۱۵ متری را در دو دقیقه ببینید

دانلود برنامه ایمو