ایمانی: دهه اولی‌های انقلاب کنار گذاشته شوند، دیگر مدیر نداریم

فیلم | ۱۰ فیلم‌ پرفروش تاریخ سینما که کمترین هزینه ساخت را داشتند
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت:جای تاسف است که بگوییم امروز اغلب نیروهای ما مربوط به دهه اول انقلاب هستند و اگر دهه اولی‌های را کنار بگذاریم تقریبا هیچ مدیری نمی‌ماند.

فیلم | ۱۰ فیلم‌ پرفروش تاریخ سینما که کمترین هزینه ساخت را داشتند