آژانس‌بین‌المللی‌انرژی‌اتمی بار دیگر پایبندی ایران به توافق‌هسته‌ای را تائید کرد

فیلم | گزارشی از سفر وزیر کشور به استان خراسان رضوی
آژانس بین المللی انرژی اتمی در هشتمین گزارش خود درخصوص روند اجرای برجام توسط ایران، بار دیگر پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هسته ای وین را تایید کرد.

فیلم | گزارشی از سفر وزیر کشور به استان خراسان رضوی