تمجید سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از خط حمله و دفاع ایران

فیلم | گردهمایی ۵ هزار بادبادک‌باز با ایده‌هایی متفاوت
سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا برد تیم ملی کشورمان را برابر ازبکستان تجزیه و تحلیل کرد.

فیلم | گردهمایی ۵ هزار بادبادک‌باز با ایده‌هایی متفاوت