آنچه در اردوی خون گذشت

فیلم | کوچک‌ترین کشورهای جهان که نامشان را هم نشنیده‌اید
«خبرجنوب» نوشت: جمعه خونینی که برای دانش آموزان هرمزگانی رقم خورد هم درس عبرت نمیشود، همان گونه که مرگ ۱۳ سرباز در محور نی ریز درس عبرت نشد. همان گونه که واژگونی اتوبوس حامل ١٢ گردشگر لهستانی در استان توریستی فارس تلنگری نزد و همان طور که با واژگونی اتوبوس حامل زائرین اربعین در محور اقلید آب از آب تکان نخورد.

فیلم | کوچک‌ترین کشورهای جهان که نامشان را هم نشنیده‌اید