حمایت عربستان و روسیه از تمدید توافق کاهش تولید نفت تا سال ۲۰۱۸

فیلم کوتاه «علمک» به ایتالیا رفت
عربستان و روسیه بار دیگر این سیگنال را به بازار نفت ارسال کردند که آنها ممکن است توافق کاهش تولید را تا سال ۲۰۱۸ تمدید کنند و در حال افزایش تلاش ها برای مهار مازاد عرضه در بازار هستند.

فیلم کوتاه «علمک» به ایتالیا رفت