نهاوندیان: کشورهای همسایه اولویت تجاری و اقتصادی ایران هستند

فیلم | کشف ۷ کیلو طلای قاچاق از شال کمری یک مسافر!
ایسنا به نقل ازمعاون اقتصادی رئیس جمهور گزارش داد: در سیاست دولت، کشورهای همسایه اولویت تجاری و اقتصادی هستند و باید در تعامل متقابل و اتکای اقتصاد و تجارت به یکدیگر پیوندهای متنوع و غیر قابل گسست را ایجاد کرد.

فیلم | کشف ۷ کیلو طلای قاچاق از شال کمری یک مسافر!