عکسی دیده نشده از خسرو شکیبایی و پسرش

فیلم | کشتی پرهیجان «یل جویبار» در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان
پوریا شکیبایی تصویری قدیمی از خسرو شکیبایی را در اینستاگرام منتشر کرد.

فیلم | کشتی پرهیجان «یل جویبار» در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان