فیلم | روحانی پاسخ داد: دستاورد برجام برای فقرا چه بود؟ | منتقدان لوکس نقد می‌کنند

فیلم | پاسخ روحانی به شایعه ردصلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری
رئیس جمهور در نشست خبری با تشریح اثرات برجام برای قشر ضعیف گفت: منتقدان برجام، خیلی لوکس نقد می‌کنند. نقد لوکس خیلی جایی ندارد، بگویند اگر برجام نبود چه اتفاقی می‌افتاد.

فیلم | پاسخ روحانی به شایعه ردصلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری