مدیر ارتباطات کاخ سفید استعفا کرد

فیلم | ویدئوی کامل گروکانگیری در خیابان امام رضا(ع) مشهد | گروگان‌گیر با شلیک سه گلوله از پای درآمد
ایسنا نوشت: منابع خبری از کناره‌گیری مدیر ارتباطات کاخ سفید از سمت خود خبر دادند.

فیلم | ویدئوی کامل گروکانگیری در خیابان امام رضا(ع) مشهد | گروگان‌گیر با شلیک سه گلوله از پای درآمد