شرط مهم اشتغالزایی در کشور

فیلم | واکنش رشیدپور به تب چالش مانکن | کنایه به پزشکان و کادر درمانی اتاق عمل
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد دانش بنیان منجر به توسعه کارآفرینی و رونق کسب و کار خواهد شد.

فیلم | واکنش رشیدپور به تب چالش مانکن | کنایه به پزشکان و کادر درمانی اتاق عمل