بانوی پیر بعد از دو سال در فینال

فیلم | هاشمی‌طبا: نباید بگوییم که مردم همه تشنه و گرسنه هستند!
اولین فینالیست لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد.

فیلم | هاشمی‌طبا: نباید بگوییم که مردم همه تشنه و گرسنه هستند!