«هیولا» آماده نمایش می‌شود

فیلم | هاشمی‌طبا: به روحانی رأی می‌دهم
فیلم کوتاه «هیولا» به کارگردانی سیاوش شهابی و محمد تفضلی آماده نمایش می‌شود.

فیلم | هاشمی‌طبا: به روحانی رأی می‌دهم