تصاویر | دنیای انتزاعی یک نقاش

فیلم | نشست پرحاشیه منصوریان و مرفاوی | بحث جنجالی مرفاوی و یک خبرنگار
نمایشگاه نقاشی دکتر داود قنبری‌ها، عصر جمعه 28 آبان در گالری «آس» تهران برپا شد.

فیلم | نشست پرحاشیه منصوریان و مرفاوی | بحث جنجالی مرفاوی و یک خبرنگار

نصب بیتالک