افزایش صادرات غیرنفتی ایران در دولت یازدهم

فیلم | نریشن‌خوانی محمدرضا گلزار براى یک فیلم سینمایی
صادرات غیر نفتی ایران در دولت یازدهم ۲۳ درصد افزایش یافته است.

فیلم | نریشن‌خوانی محمدرضا گلزار براى یک فیلم سینمایی