بعد از صعود چه چیزی در انتظار تیم‌ملی است؟

فیلم | موزه‌ای که انگلیسی‌ها سال ۱۳۱۸ در سبزوار ساختند
تیم‌ملی امشب شانس این را دارد که برای دومین بار متوالی به جام‌جهانی صعود کند.

فیلم | موزه‌ای که انگلیسی‌ها سال ۱۳۱۸ در سبزوار ساختند