تمبر نقش آرم پدافند غیر عامل رونمایی شد

فیلم | منتجب‌نیا: ما با رسانه ملی قهر هستیم
طی مراسمی از تمبر پدافند غیرعامل در استانداری البرز توسط معاون پژوهشی و آموزشی سازمان پدافند غیر عامل کشور رونمایی شد.

فیلم | منتجب‌نیا: ما با رسانه ملی قهر هستیم